Współpraca

Turystyka

Turystyka to jeden z kierunków współpracy, który nie tylko sprzyja wzmocnieniu gospodarczych związków między Rosją i Polską ale także pozwala obywatelom obu krajów lepiej poznać się nawzajem.

W rozwoju współpracy w branży turystycznej eksperci wyróżniają kilka podstawowych etapów. W latach 90-tych, w okresie trudnej sytuacji gospodarczej w obu krajach, spowodowanej transformacją systemową i przechodzeniem do gospodarki rynkowej, najważniejszym kierunkiem stała się turystyka biznesowa – przy braku reżimu bezwizowego Rosjanie i Polacy aktywnie rozwijali związki handlowo-gospodarcze, kwitł handel i współpraca pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami.

Dzięki temu udało się częściowo utrzymać więzi kulturowe istniejące w minionym okresie i zaczęto rozwijać nowe, biznesowe kontakty powstające przy realizacji wspólnych projektów handlowych.

Jednak na początku lat 2000-nych ruch turystyczny wyraźnie się zmniejszył czemu sprzyjało wprowadzenie reżimu wizowego pomiędzy dwoma krajami w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Na tle charakterystycznego dla drugiej połowy lat 2000-ych wzrostu dobrobytu obywateli obu krajów nastąpiło odrodzenie zainteresowania podróżami turystycznymi, w których zaczął przeważać czynnik kulturowy a nie gospodarczy: Rosjanie i Polacy od nowa odkryli dla siebie nawzajem swoje kultury.

Ważnymi wydarzeniami, które sprzyjały wzrostowi wzajemnego zainteresowania, były duże zawody sportowe takie jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 r.

Należy zaznaczyć, że rozwój infrastruktury turystycznej w ostatnich latach czyni Polskę co raz bardziej atrakcyjnym krajem dla turystów z Rosji. Największą popularnością wśród rosyjskich podróżnych cieszą się takie kierunki jak Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław a w okresie zimowym narciarski kurort Zakopane.

Polacy odwiedzający Rosję swoją uwagę koncentrują przede wszystkim na Moskwie i Sankt Petersburgu – miastach, które mają ścisły związek z polską historią i kulturą. Liczni turyści z Polski odwiedzają także miasta Syberii, takie jak Irkuck, który nazywany jest „Syberyjską Warszawą” i gdzie żyje największa liczba Rosjan pochodzenia polskiego.

Oddzielnie należy wymienić obwód kaliningradzki i przylegające do niego polskie regiony – mieszkańcy Kaliningradu regularnie odwiedzają miasta województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wzbogacając polski Skarb Państwa o około 7 milionów złotych rocznie. Zgodnie z oficjalną polską statystyką w każdy wolny dzień na terytorium województwa pomorskiego przyjeżdża co najmniej 15 tysięcy mieszkańców Kaliningradu, natomiast ogólna liczba wjazdów mieszkańców Kaliningradu do Polski w 2013 roku wyniosła 5,5 miliona. Wielu Polaków regularnie odwiedza obwód kaliningradzki, w tym także ze względów biznesowych.

Przykład obwodu kaliningradzkiego i przylegających polskich województw namacalnie pokazuje to, jak zniesienie reżimu wizowego na terenach przygranicznych może ożywić wymianę turystyczną. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera dialog między Rosją i Unią Europejską w sprawie zmiękczenia reżimu wizowego z perspektywą jego pełnego zniesienia. Jest to niezbędne do zasadniczego zwiększenia ruchu turystycznego pomiędzy dwoma krajami, co będzie sprzyjać wzmocnieniu porozumienia między naszymi narodami, tworzeniu nowych kontaktów międzyludzkich i przyniesie istotne dochody dla branży turystycznej.

Instytut za najważniejszy czynnik zbliżenia i Rosji uważa bezpośrednie, wzajemne, kontakty obywateli obu krajów, które są możliwe tylko przy intensywnych kontaktach przede wszystkim na indywidualnym poziomie. Jesteśmy przekonani, że im więcej Rosjan odwiedzi Polskę, a Polaków – Rosję, tym mniej miejsca zostanie dla stereotypów i tym bardziej będziemy rozumieć siebie nawzajem.

Subskrybuj naszą stronę: