Współpraca

Polityka

Współczesne stosunki Rosji i Polski bazują na umowie „O przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy” podpisanej w 1992 roku przez liderów demokratycznych przemian w obu krajach – Borysa Jelcyna i Lecha Wałęsę, którzy starali się przenieść stosunki obu państw na nowy poziom i zakończyć trudne dziedzictwo przeszłości. W ciągu minionych dwudziestu lat zawarto około 60 międzypaństwowych i międzyrządowych umów i porozumień, których celem był rozwój współpracy rosyjsko-polskiej w najróżniejszych obszarach.

Pomimo określonych trudności w końcu lat 90-tych związanych z procesem rozszerzania NATO obecnie Moskwa i Warszawa są ważnymi partnerami w ramach ogólnoeuropejskich struktur takich jak OBWE i Rada Europy. Oprócz tego rozwija się współpraca na poziomie regionalnym – oba państwa są kluczowymi uczestnikami dialogu w regionie Morza Bałtyckiego i odgrywają ważną rolę w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Wspólne cierpienie, wywołane bólem po ofiarach katastrofy lotniczej samolotu Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, przyczyniło się do zbliżenia narodów i rządów obu krajów. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ogłosił 12 kwietnia 2010 roku dniem żałoby narodowej w Rosji a 18 kwietnia był obecny na pogrzebie tragicznie zmarłego polskiego lidera. W tych dniach Rosjanie i Polacy wykazywali szczerą solidarność i gotowość do wspierania siebie w najtrudniejszych i gorzkich chwilach historii.

Obecnie znaczącą rolę w politycznym dialogu na najwyższym poziomie odgrywają kontakty pomiędzy parlamentarzystami obu państw, powstał zwyczaj wspólnych posiedzeń komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej Rosji i Sejmu Polski. Oprócz tego rozwija się współpraca międzyregionalna, która łączy w związki partnerskie cały szereg polskich województw i podmiotów Federacji Rosyjskiej a także gmin.

W ostatnich latach co raz bardziej produktywny staje się dialog na poziomie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Polski. Oprócz formatu dwustronnego od 2011 roku odbywają się regularne spotkania szefów resortów spraw zagranicznych w ramach trójkąta Rosja-Polska-Niemcy. W wyniku tych trójstronnych negocjacji osiągnięto między innymi zasadnicze porozumienie o złagodzeniu reżimu wizowego dla mieszkańców obwodu kaliningradzkiego i przygranicznych rejonów Polski, a także uzyskano poparcie dla stanowiska Rosji w sprawie konieczności zniesienia reżimu wizowego między Rosją a Unią Europejską.

Mimo osiągniętych sukcesów pomiędzy dwoma krajami ciągle pozostaje wiele trudnych pytań, na które odpowiedzi mogą zostać znalezione tylko w ramach dialogu politycznego. W znacznym stopniu te problemy można objaśnić tym, że do powstania Instytutu nie istniało niezależne intelektualne centrum zajmujące się wyłącznie badaniem dialogu rosyjsko-polskiego na obecnym etapie.

W związku z tym nasze działania skierowane są przede wszystkim na kształtowanie konstruktywnej agendy stosunków dwustronnych, która uwzględniałaby naturalne interesy geopolityczne obu krajów. Przecież wzmocnienie porozumienia na linii Moskwa-Warszawa jest koniecznym warunkiem strategicznej stabilności w całej Europie.

Uważamy, że fundamentalną zasadą leżącą u podstaw naszych stosunków jest bezwarunkowe uznanie wzajemnej suwerenności państwowej i równości stron. Współpraca współczesnej Rosji i Polski powinna odbywać się w formacie dialogu równoprawnych partnerów, którzy uznają i szanują wzajemne narodowe interesy.

Subskrybuj naszą stronę: