Instytut

Nasza misja

Instytut polsko-rosyjskiej współpracy powstal w czercu 2014 roku w celu wspierania i wszechstronnego wzmacniania stosunków Rosji i Polski. Pomimo wielowiekowej historii sąsiedztwa, naszym państwom do tej pory nie udało się wypracować skutecznego i korzystnego dla obu stron modelu partnerstwa.

Stosunki rosyjsko-polskie cierpią z powodu długotrwałego braku zrozumienia, są obciążone negatywnymi doświadczeniami historycznymi orazfałszywymi stereotypami. Potrzebne jest przezwyciężenie tych negatywnych czynników dla nowoczesnej Rosji i Polski.W tym celu niezbędne jest stworzenie jakościowo nowej infrastruktury stosunków dwustronnych, która nie będzie koncentrować się wyłącznie na trudnych sprawach z przeszłości a stworzy możliwości do korzystnej współpracy w teraźniejszości i przyszłości.

W swojej działalności Instytut opiera się na przekonaniu, że nawiązanie partnerskiego i równoprawnego dialogu Polski i Rosji jest możliwe tylko pod warunkiem ustalenia zupełnie nowych zasad w stosunkach dwustronnych. Do realizacji tego trudnego, ale koniecznego zadania Instytut łączy wysiłki czołowych rosyjskich i polskich ekspertów w dziedzinie polityki, gospodarki i współpracy społecznej.

Instytut jest niezależną organizacją pozarządową wierną zasadom obiektywnej nauki i analizy. Natomiast przedstawiciele Instytutu kierują się zasadami neutralności i wyważonych opinii a łączy ich tylko wspólny cel wzmocnienia porozumienia rosyjsko-polskiego.

Eksperci Instytutu zajmują się badaniem współczesnych tendencji w stosunkach dwustronnych i oferują nowe podejścia do ich rozwoju, doradzają państwowym i prywatnym strukturom zainteresowanym zbliżeniem Rosji i Polski, a także sprzyjają wzmocnieniu powiązań gospodarczych obu krajów.

Jesteśmy przekonani, że XXI wiek może być czasem strategicznego partnerstwa dwóch demokratycznych europejskich państw – Federacji Rosyjskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

Subskrybuj naszą stronę: