Współpraca

Kultura

Lokomotywami rosyjsko-polskiej współpracy kulturalnej są organizacje społeczne i duże firmy korzystające ze wzajemnego wsparcia na poziomie państwowym.

I tak Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie funkcjonuje od listopada 1962 roku. W ramach ośrodka stale działa kilka klubów (filmowy, nauczycieli języka rosyjskiego, dziecięcy), organizowanych jest wiele imprez kulturalnych. W RONiKu jest biblioteka, odbywają się kursy języka rosyjskiego.

W 1988 roku w Moskwie otwarto Polskie Centrum Kultury mające status misji dyplomatycznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski. Co roku PCK organizuje szereg imprez kulturowych różnego typu: koncerty muzyczne, pokazy filmowe, spotkania literackie, wystawy artystyczne. W centrum jest biblioteka polskiej literatury i prowadzone są kursy języka polskiego. W Sankt Petersburgu popularyzacją polskiej kultury zajmuje się Instytut Polski.

Od września 1999 roku wydawany jest miesięcznik „Nowa Polska” na łamach którego omawiane są polskie periodyki literackie i kulturowe, duże znaczenie ma tematyka społeczna. Wśród autorów są polscy publicyści zajmujący się najróżniejszą tematyką a także grupa rosyjskich profesorów i pisarzy. Większa część pięciotysięcznego nakładu rozsyłana jest do bibliotek publicznych i uniwersyteckich w Rosji, kilka egzemplarzy wysyłanych jest na wydziały rusycystyki na uniwersytetach Europy i USA.

Już siódmy rok w ramach rosyjsko-polskiej współpracy kulturowej organizowane są coroczne festiwale filmowe – festiwal polskich filmów „Wisła” w Rosji i festiwal filmów rosyjskich „Sputnik” w Polsce. Na tych festiwalach publiczności prezentowane są filmy fabularne, dokumentalne i animowane, które w większości nigdy nie są masowo wyświetlane w kinach. Wśród uczestników festiwali są mistrzowie przemysłu filmowego obu krajów – A. Wajda, K. Zanussi, A, Konczałowski, W. Chotinenko i wielu innych.

Co rok, poczynając od 2008 roku, w Zielonej Górze odbywa się Festiwal Piosenki Rosyjskiej, który przybliża polskiej publiczności współczesną muzykę rosyjską. Organizatorami festiwalu są władze miasta Zielona Góra, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

Jak pokazuje doświadczenie więzi kulturowe sprzyjają podtrzymywaniu wzajemnego zainteresowania społeczeństwa rosyjskiego i polskiego co z kolei odkrywa nowe horyzonty w dwustronnej współpracy.

Subskrybuj naszą stronę: