Współpraca

Gospodarka

Rosja i Polska w ostatnich latach stają się co raz ważniejszymi partnerami handlowo-gospodarczymi, blisko współpracującymi w ramach współczesnego globalnego rynku.

 Wystarczy powiedzieć, że w Rosja od wielu lat zajmuje drugie miejsce w imporcie Polski ustępując miejsca tylko Niemcom i wchodzi do pierwszej piątki głównych krajów-eksporterów dla Warszawy. Polska z kolei znajduje się w dziesiątce głównych partnerów handlowych Rosji, zajmując 8-9 miejsce w eksporcie i 11-12 w imporcie.

Faktyczny udział Polski w rosyjskim handlu zagranicznym jest jeszcze większy, tak jak dwustronny obrót handlowy jest wyższy, gdyż w ostatnich latach znaczące wielkości gazu ziemnego dostarczanego do Polski przez ukraiński i białoruski system przesyłowy, były uwzględniane przez rosyjską statystykę celną jako eksport na Ukrainę i na Białoruś. W wartościach absolutnych obrót towarowy między Rosją a Polską w ostatnich latach utrzymuje sią na poziomie 2021 miliardów euro i ma tendencję stopniowego wzrostu. W 2013 roku Rosja została liderem pod względem zwiększania obrotu towarowego z Polską wyprzedzając Niemcy – w porównaniu z 2012 rokiem wielkość zakupów zwiększyła się o 3 miliardy euro.

Należy przyznać, że w strukturze rosyjskiego eksportu do Polski dominują surowce: przede wszystkim są to dostawy nośników energii, które stanowią ponad 70 procent rosyjskich dostaw do Polski.

Natomiast polskie dostawy na rynek rosyjski mają bardziej zdywersyfikowaną strukturę: wiodące miejsce w polskim eksporcie zajmują maszyny i wyposażenie (30%), żywność (20%) i produkty chemiczne (20%).

Polsko-rosyjska współpraca rozwija się dynamicznie w ramach obwodu kaliningradzkiego i północno-wschodnich województw Polski: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. W obwodzie kaliningradzkim jest zarejestrowanych ponad 600 przedsiębiorstw z udziałem polskiego kapitału.

Jest oczywiste, że obie gospodarki potrzebują zwiększania współpracy przede wszystkim w takich kierunkach jak rozwój współpracy produkcyjnej i kooperacji a także zwiększenia inwestycji wzajemnych do rozmiarów odpowiadających dwustronnemu obrotowi handlowemu. Koniecznie należy wykorzystać pozytywne doświadczenia ze współpracy obwodu kaliningradzkiego i północnych regionów Polski na terytorium „wielkiej Rosji”.

Obecnie w Rosji i Polsce działa kilka rządowych i społecznych organizacji, których działanie nakierowane jest na wzmacnianie polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej:

  • Przedstawicielstwo Handlowe Rosji w Polsce
  • Przedstawicielstwo Handlowe Polski w Federacji Rosyjskiej
  • Stała Komisja do spraw Transportu
  • Rosyjsko-Polska Rada Biznesu
  • Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa
  • Rosyjsko-Polska Międzyrządowa Komisja Współpracy Gospodarczej
  • Klub Wschodni

Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie partnerstwa handlowo-gospodarczego między naszymi krajami jest niezbędnym elementem wspólnego zbliżenia Rosji i Polski. Przecież gospodarcza współzależność i rozwój więzi handlowych staną się solidną materialną podstawą dla kulturowego i politycznego zbliżenia się naszych narodów.

Potencjał rosyjsko-polskiej współpracy gospodarczej jak dawniej nie jest doceniony, jednak przy realizacji sprzyjającej polityki państwowej można prognozować istotny jakościowy i ilościowy wzrost handlu i wzajemnych inwestycji. A przyłączenie się Rosji do Światowej Organizacji Handlu w 2012 roku otwiera dodatkowe możliwości dla rozwoju naszej współpracy gospodarczej.

Instytut ze swojej strony prowadzi stały monitoring i analizę gospodarczej współpracy obu krajów i gotowy jest udzielić eksperckiego wsparcia dla polskich i rosyjskich komercyjnych, państwowych i społecznych struktur zainteresowanych rozwojem dwustronnych kontaktów.

Subskrybuj naszą stronę: