Współpraca

Edukacja

Obecnie między uniwersytetami Polski i Rosji obowiązuje wiele wspólnych programów badań naukowych, edukacyjnych i wymian naukowych.

W szczególności Uniwersytet Gdański ma takie porozumienia z Moskiewskim Państwowym Instytutem Stosunków Międzynarodowych(MGIMO), Państwowym Uniwersytetem Moskiewskim im. M. Łomonosowa (MGU), Instytutem Języka Rosyjskiego imienia A. Puszkina, Uniwersytetem Państwowym w Sankt Petersburgu i Uniwersytetem Jakuckim, Uniwersytet Jagielloński – z MGU, Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym (RGGU), Instytutem Języka Rosyjskiego imienia A. Puszkina, Uniwersytetem Państwowym w Sankt Petersburgu, Północnym Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Archangielsku, Uniwersytet Warszawski – z MGIMO, MGU Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów(RUDN), Instytutem Języka Rosyjskiego imienia A. Puszkina i Uniwersytetem w Rostowie.

W 2013 roku Współczesna Akademia Humanistyczna zawarła kontrakt na temat wspólnego programu oświatowego „Dwa dyplomy” z Sopocką Szkołą Wyższą i Uniwersytetem Ekonomicznym w Bydgoszczy.

Już kilka lat pomyślnie jest realizowany unikalny wspólny program magisterski Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego i Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu mający na celu przygotowanie wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie stosunków polsko-rosyjskich i zakładający otrzymanie dyplomów obu krajów.

Należy zaznaczyć, że polonistyka w Rosji nie rozwinęła się szeroko i najczęściej wchodzi w skład słowianoznawstwa. Jednak w Polsce są silne tradycje oddzielnego studiowania języka rosyjskiego i literatury. Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje się język rosyjski od lat 50-tych, a w 1968 roku na bazie katedry języka rosyjskiego stworzono Instytut Rusycystyki. A na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1965 roku działa katedra filologii rosyjskiej, w latach 80-tych przekształcona w Instytut Filologii Rosyjskiej. Długie tradycje nauczania języka rosyjskiego i literatury ma także Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

W celu rozszerzenia i umocnienia dalszej naukowej i kulturowej współpracy Rosji i Polski bezapelacyjnie niezbędne jest zwiększenie akademickiej mobilności studentów szkół wyższych. To może zostać osiągnięte dzięki zawieraniu dwustronnych porozumień między polskimi i rosyjskimi uczelniami wyższymi i uruchamianiu wspólnych programów oświatowych z możliwością uzyskiwania dyplomów obu krajów nie tylko na poziomie studiów magisterskich ale także na poziomie licencjatu.

Subskrybuj naszą stronę: